tvfranchising.pl Twój biznes zaczyna się tutaj
Katalog franczyzodawców

Franczyza co to jest

Franczyza od francuza?

Nic bardziej mylnego. Termin Franczyza pochodzi z języka angielskiego, od słowa franchise i dotyczy handlu towarem, usługą i technologią, który wiąże dwie strony porozumienia, które nie są związane ze sobą. Są odrębnymi podmiotami. Owe porozumienie to właśnie franczyza, natomiast strony tego układu to franczyzobiorca oraz franczyzodawca.

Przedmiotem umowy są prawa do korzystania z pakietu, który zawiera nazwę handlową, znak towarowy lub usługowy, wiedze techniczną, metody prowadzenia działalności gospodarczej, systemy postępowania oraz inne prawa własności intelektualnej bądź przemysłowej. Ponad to franczyzodawca ustanawia wobec franczyzobiorcy pewne normy postępowania oraz zasady prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją. Z jednej strony oferuje zaplecze i narzędzia, ale w zamian za to oczekuje przestrzegania norm, które są charakterystyczne dla specyfiki marki, którą reprezentuje.

Osoba, która jest zainteresowana takim układem (franczyzobiorca), musi zaakceptować warunki drugiej strony układu, płacić wynagrodzenie za pakiet franczyzy, a w zamian za to otrzymuje ów pakiet, na który składają się wyżej wymienione elementy oraz możliwość prowadzenie własnej działalności we własnym imieniu. Istotą porozumienia jest nawiązanie relacji, między obiema stronami, w której każda uzyskuję profit, wkładając swój własny udział w powodzenie takiej umowy. Z jednej strony mamy zaplecze organizacyjne, reklamowe, usługowe i intelektualne, a z drugiej pracę, która wykorzysta powierzone narzędzia. Dla franczyzobiorcy sytuacja wydaje się korzystna, ponieważ zakładając działalność gospodarczą otrzymuje „skrzynkę z narzędziami” od franczyzodawcy, siatkę reklamową, która ułatwia start.

Franczyza może mieć różny charakter, poczynając od indywidualnego, przechodząc przez sieciowy, subordynacyjny, partnerski, a kończąc na Master franchising. Taka umowa daję każdej ze stron swobodę działania i łatwość funkcjonowania, o ile tylko są w stanie osiągnąć jasne porozumienie.

 

ZAPRASZAMY NA STRONĘ GŁÓWNĄ

http://www.tvfranczyza.pl/

                                                                                              

 

 
 
 

{anchor-partners}
{anchor-zaplecze}

wykonanie: