Odliczenie jednego procenta podatku

Możliwość odliczenia 1% podatku, czyli przekazania tego ułamka naszego podatku dla organizacji pożytku publicznego była zawsze utrudniona. Polegało to na tym, że najpierw musieliśmy wpłacic pieniądze, a dopiero później dokonywało się odpisu. To powodowało, że mało kto korzystał z tej możliwości. W tej chwili już nie trzeba dokonywać wpłaty. obowiązek ten spoczywa na urzędach.

Jest to oczywiście dobrowolny gest i każdy może sam wybrać organizację, której przekaże 1% podatku. Ważne jest to, że pieniędzy i tak nie dostaniemy, a w ten sposób możemy zadecydować na co konkretnie będą wydane.

Wkrótce upływa termin składania przez osoby fizyczne zeznań rocznych o osiągniętych dochodach za rok.
Oto kilka problemów, których opracowanie – mamy nadzieję – zmniejszy ilość wezwań do urzędów skarbowych w sprawie złożonych zeznań podatkowych. Fundusz pracy w zeznaniu Wszyscy zdążyli się juz przyzwyczaić do kasowego rozliczania składek ubezpieczeniowych wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Niektórzy zapominają jednak, że składki na fundusz pracy nie należą do tych składek. Składki te wynikają z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy a nie z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W konsekwencji składki te są wprawdzie objęte dyspozycją art. 23 ust. 1 pkt 55a w połączeniu z ust. 3d ustawy o PIT – rozliczenie kasowe – jednak nie podlegają odliczeniu od dochodu a stanowią koszty uzyskania przychodu. W związku z tym nie należy ich ujmować w pozycji 135 (lub też 136) zeznania PIT-36 lub pozycji 34 zeznania PIT-36L.

Ubezpieczenie zdrowotne

Należy pamiętać, że składki na ubezpieczenie zdrowotne w otrzymanych informacjach PIT-11 powinny być wykazane w kwocie podlegającej odliczeniu od podatku – w wysokości 7,75% podstawy naliczenia. W związku z tym nie należy ponownie obliczać kwoty podlegającej odliczeniu w kwocie wykazanej w PIT-11. Należy również podkreślić, iż nie ma drogi do odliczenia w okresach późniejszych składek ubezpieczenia zdrowotnego przewyższających podatek, od którego są odliczane. Jeżeli więc składki ubezpieczeń zdrowotnych do odliczenia w danym roku przewyższą obliczony podatek, to nie ma możliwości odliczenia ich od podatku w latach następnych.

Obowiązkowy PIT/B dla liniowców

Jeszcze w poprzednim roku liniowcy wykazywali poszczególne źródła dochodów z działalności gospodarczej bezpośrednio w sekcji K zeznania PIT-36L, a dopiero w wypadku braku tam dalszego miejsca przy wielu źródłach załączali do zeznania załącznik PIT/B. W zeznaniu za rok 2016 już nie ma na to miejsca, więc wraz z zeznaniem trzeba obowiązkowo złożyć załącznik PIT/B. W informacji tej wykazuje się dochody z poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej oraz z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej. Podatnicy, którzy uzyskiwali dochody z działalności gospodarczej wykonywanej poza granicami RP lub z innych źródeł położonych się poza granicami kraju – w tym także ze zbycia udziałów poza granicami RP – do składanego zeznania muszą również załączyć PIT/ZG. Załącznik ten składa się przy tym odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu ze wskazanych źródeł, także każdy z małżonków uzyskujący dochody z zagranicy zobowiązany jest złożyć tę informację bez względu na sposób opodatkowania (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem).

Śródroczne deklaracje na koniec roku

Od roku 2007 nie ma deklaracji śródrocznych PIT-5, PIT-5L i PIT-53 i PIT-4. Można złośliwie zauważyć, że była to swoista forma wprowadzenia zaliczkowych deklaracji elektronicznych ograniczonych jedynie do odpowiedniego przelewu zaliczki na rachunek urzędu skarbowego – mimo wycofania deklaracji śródrocznych zostały nawet w użytku ich symbole dla potrzeb oznaczania tytułów przelewów. W zamian pojawiła się sekcja N w zeznaniu PIT-36 i M w zeznaniu PIT-36L (w zeznaniu PIT-4R składanym do końca stycznia sekcja C) – należne zaliczki – która nie dotyczy jednak podatników rozliczających się w formach uproszczonych. Tutaj trzeba pamiętać, żeby prawidłowo wykazać ostatnią należną zaliczkę: wpisać za grudzień taką samą kwotę jak za listopad a nie zaliczkę za listopad w podwójnej wysokości i za grudzień zero lub za grudzień wpisywać różnicę między podatkiem rocznym a sumą zaliczek do listopada włącznie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.