Rodzaje papierów wartościowych

W obrocie giełdowym mamy do czynienia z kilkoma rodzajami papierów wartościowych. Papiery wartościowe to nic innego jak pewnego rodzaju zobowiązanie względem emitenta papierów. Najważniejszymi papierami wartościowymi są akcje i obligacje i temu zagadnieniu warto poświęcić kilka słów.

Akcje to papiery wartościowe, które łączą w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz ogół praw i obowiązków akcjonariusza spółki. Akcje o wartości nie niższej niż jeden grosz.

Obligacje są dłużniczymi papierami wartościowymi, emitent poprzez wydanie obligacji stwierdza, że jest dłużnikiem nabywcy obligacji.

Fundusze inwestycyjne

Papiery wartościowe można nabywać poprzez fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne to rodzaj wspólnego majątku klientów, którzy z nich korzystają. Objęte są osobowością prawną. Odpowiedzialni analitycy mają za zadanie doprowadzić do zysku u każdego klienta funduszu inwestycyjnego.

Fundusze dzieli się według kilku kryteriów:

  • Celu inwestycyjnego
  • Kryterium uczestnictwa
  • Kryterium opłaty wstępnej
  • Kryterium dystrybucji zysków
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.